Fanatsarana ny sehatry ny fananan-tany : nametrahana rindran-damina matipaika

0

Miroso ny fametrahana ny paikady hanatsarana ny sehatry ny fananan-tany eto Madagasikara. Voakasika anatin’izany ny fandrindrana ny fiarahamiasan’ny minisitera tomponandraikitra, indrindra ny sampandraharahan’ny fananan-tany sy ny mpiara-miombon’antoka ara-bola sy arateknika.