Fanavaozana tanteraka ny lisi-pifidianana : tsy maintsy hirosoana hoy ny minisitry ny Atitany

0

Tsy maintsy hirosoana ny fanavaozana tanteraka ny lisi-pifidianana na ny Refonte des listes électorales hoy ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Nijanona tamin’izay ihany ny fanazavana nentiny raha nanontanian’ny mpanao Gazetin’ny Kolo Tv mahakasika izay androany. Tsy mbola fantatra arak’izany hoe oviana ary ahoana ny fandaminana amin’ny fanatanterahana azy.