FANAVAOZANA TANTERAKA NY LISIM-PIFIDIANANA : ny 5,65% n’ny fokontany, tsy nanaraka ny voalazan’ny lalàna hoy ny SAFIDY

0

Maro ny lesoka tamin’ny fanantanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana hoy ny sehatra mpanara-maso ny fifidianan SAFIDY nandritry ny fitsirihana nataon’izy ireo. Isan’izany ny tsy fahampian’ny fitaovana entina manao ny fanisana ireo mpifidy ary ny tsy fahampian’ny fahampafantarana sy fanentanana ara-piffidianana eny anivon’ny Fokontany. Hatramin’ny 5,65% ny Fokontany ihany koa ankilany no tsy nanaraka ny voalazan’ny lalàna tao anatin’izay.