Fandovana : tsy tokony ho any amin’ny laharana faha-8 intsony ny vady

0

Ezahina ho tafiditra amin’ny laharana faharoa na fahatelo aorian’ny zanaka ny vady vehivavy raha any amin’ny laharana faha-8 no misy azy araka ny lalàna amin’izao fotoana. Antony namolavolana tolo-dalàna, izay hatolotra ny Antenimierampirenena ka ho dinihina mandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ny volana May ho avy izao, hoy ny Solombavambahoaka namolavola io tolo-dalàna io. Tafiditra anatin’ny fampitoviana zo ny lahy sy ny vavy izany.