Fandrindram-piterahana : tsy mbola mahasarika ny vehivavy ao Atsimo Andrefana

0

Tsy mbola mahasarika ny ankamaroan’ny vehivavy any amin’ny Faritra Atsimo-andrefana ny fanaovana fandrindram-piterahana hoy ireo mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Ny eo amin’ny fombafomba misy sy ny fomba fisainana no antony tsy mamparisika azy ireo handrindra ny isan’ny Zaza hateraka. Na izany, efa misy ihany ireo rototra amin’ny fandrindram-piterahana vokatry ny fahasarotan’ny fianana.