Fangatahana fahazoan-dalana hanorina trano : mandalo dingana maro

0

Ny mikasika ireo dingana arahana ny amin’ny fangatahana « Permis de construire » na ny fahazoan-dalana hanorina trano no hisantarantsika ny pejin’ny «  Fantaro » ato anatin’ny fampalalam-baovao. Entina ato anatin’ny fanadihadiana ny mikasika ny antonta-taratasy ilaina, ny lalana hizoran’izany mialohan’ny fivoahan’ny fahazoan-dalana na tsia, ny lela-vola miasa anatin’izay. Araho ary ny mikasika izay.