Fangatahana tanim-panjakana : mandalo dingana maro

0

Ny mikasika ny dingana fangatahana ny tanim-panjakana indray no entina aminao ato anati’ny pejin’ny fantaro. Maro ny pitsopitsony harahana amin’ny fangatahana ny tanim-panjakana, ary ireo taratasy ilaina sy ireo lalana lalovana mialohan’ny hanatontosana ny Titre sy ny Bornage no entina aminao ato amin’ny fampalalam-baovao.