Fanitarana ny «Plateau continental sud»: mitohy ny asa fikarohana sy ny fanomanana ireo antotan-kevitra

0

Mitohy ankehitriny ny sy ny  fanomanana ny antotan-kevitra  sahanin’ny eo anivon’ny OMNIS mikasika ny fangatahana ny fanitarana ny rambotany ambany ranomasina atsimo na ny plateau continental sud raha ny nambaran’ny tomponandraikitra. Isan’izany ny fanatanterahiana ny fanadihadiana amin’ny alalan’ny fanaovana ny fandrefesana ambany ranomasina na ny « levé sismique ».