Fanondranana volamena : angalana «droit d’accise» 15 % manomboka izao

0

Nanohitra ny fampiharana ny hetra tsy mivantana alaina amin’ny fanondranana volamena ny kaomisiona misahana ny harena an-bikon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika eny anivon’ny Antenimierampirenena. Hamotika ny sehatra ary hampahazo vahana ny fanondranana an-tsokosoko ny fampiharana ny Droit d’accise, hoy ny fanazavana.