Fanorenana tsy ara-dalàna : miroso amin’ny fitsirihana ireo tompon’andraikitry ny fokontany

0

Manao fitsirihana ireo fanorenena tsy ara-dalàna ireo tompon’andrikitra eny anivon’ny fokotany tao aorian’ny voina niseho teny Anosizato Antsinana ny herinadro lasa teo . Mandalo ambaratonga maro izay vao mahazo ny fazohon-dalana hanangana trano ireo olona raha ny fanazavana.