Faritra arovana : tsy hisy intsony afaka 15 taona raha ny fanimbana ankehitriny no mitohy

0

Tsy hisy faritra arovana intsony eto Madagasikara afaka 15 taona raha ny fanimbana ankehitriny no mitohy hoy ny manam-pahaizana momba ny tontolo iainana. Famotehana izay vokatry ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena lalim-paka raha ny fanehon-keviny ka tokony andraisam-bahaolana aingana.