Faritra Atsimo : hisy rivotra maherin’ny 1 000 km/h hitsoka

0

Hisy rivotra maherin’ny 1 000 km/h hitsoka amin’ny morontsiraka atsimon’ny Nosy ny Alahady sy Alatsinainy izao. Hiakatra ary hanonja arak’izany ny ranomasina miaiga eo Morombe ka hatrany Lopary Tsiately.