Faritra Diana : zaraina CVO + ireo vahoaka noho ny firongatry ny Covid-19

0

Manoloana ny firongatry ny valan’aretina Covid-19 any amin’ny faritra Diana, indrindra eny amin’ny oniversite, nozahana ara-pahasalamana tsirairay ireo mpianatra tao amin’ny Centre universitaire régional tao Antsiranana ary nomena fanafody. Na eo aza ny fihanaky ny aretina any an-toerana, maro ireo mbola tsy manao aro-tava