Faritra Vatovavy sy Fitovinany : mihitatra ny mosary, tsy zarizary ny fiainan’ireo mponina

0

Mihamafy ny fahasahiranana ao amin’ny faritra Vatovavy sy Fitovinany amin’izao fotoana. Mitohy arak’izany ny fahafatesana vokatry ny fihinanana sakafo tsy zarizary indrindra taorian’ny fandalovan’ny rivodoza nifanesy hoy ireo mpiaro ny zon’olombelona. Manao antso avo amin’ny fanjakana foibe arak’izany ireto farany hijery akaiky ny tranga misy ao amin’ny distrikan’i manakara ankehitriny.