FCE : efa tonga ao Fianarantsoa ny loamasinina vaovao

0

Ny sabotsy lasa teo no nigadona ao Fianarantsoa ny iray tamin’ireo lohamasinina 3 nafarana ho fanarenana indray ny fitaterana an-dalam-by Fianarantsoa-Manakara. Ny zotra an-dalam-by Fianarantsoa – Manakara izay kitro ifaharan’ny toekarena amin’ireo faritra lalovany ao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony sy Fatovavy Fitovinany.