Fehezan-dalàna hifehezana ny harena an-kibon’ny tany : tsy ara-drariny ny fitsinjarana ny tamberim-bidy

0

Ho ela vao hisy ny fampandrosoana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana avy amin’ny harena an-kibon’ny tany raha ny fomba fitsinjarana ny tamberim-bidy avy amin’ny fitrandrahana anatin’ny fehezan-dalana hifehezana ny harena an-kibon’ny tany hoy ireo solombavambahoaka. Maro arak’izany ny teboka tsy maintsy hitondran’izy ireo fanitsiana ary iantsoan’izy ireo ny solombavabahoaka maro an’isa hijoro ho an’ny tombontsoan’ny rehetra.