Fiara tranainy : azo havaozina hifanaraka amin’ny vanin’andro ankehitriny

0

Azo atao ny manavao ireny fiara tranainy ireny ho azo ampiasaina ary miavaka eo amin’ny sehatry ny mekanika. Isan’izany ity fiarabe fantatry ny rehetra hoe 1000 kg nivoaka ny taona 1960 navadika ho fiara tsy mataho-dalana ity. Naharitra 2 taona no niketrehana ny fanavaozana ary tsy toko tsy forohina ny vola lany saingy ny fitiavana no nanosika ho an’ny tompony.