Fiarahamonim-pirenena : mitaky ny mangarahara amin’ireo tsenam-baro-panjakana

0

Tsy mbola misy hatreto ny valin’ ilay taratasy fangatahana ny fangaraharan’ny tsenam-baro-panjakana  sy ny famatsiam-bola enti-miady amin’izao valan’aretina izao, nalefan’ny fiarahamonim-pirenena eny anivon’ny ivon-toeram-pibaikona momba ny COVID-19. Ny fangaraharana sy ny tamberin’andraikitra no tena takian’ireo fiarahamonim-pirenena miisa 10 nanao ny fitakiana.