Fiaram-panjakana : hamoraina ny fanaovana fitsirihana teknika

0

Tokony hanatanteraka fitsirihana teknika avokoa ny fiarakodiam-panjakana eto Madagasikara. Hamoraina ny fahafahan’ny fiarakodiam-panjakana manao izany ka tanjona ny fisorohana ny loza mety hitranga.