Fiarovana ny ala : ilana fanaraha-maso

0

Mikasika ny fandrakofana ala an’i Madagasiakra izay tetikasan’ny filohan’ny repoblika. Mpisehatra maro no miroso amin’ny fanatanterahana ny fambolen-kazo. Tsy ampy kosa ankilany ny fanaraha-maso ny faritra novolena, antony tsy mahavanona ny fambolen-kazo. 85%n’ny hazo volena no tokony ho vanona raha toa ka misy ny fanaraha-maso atao.