Fidinan’ny vidin-tsolika : maro ny tombony

0

Fitadiavam-bahaolana hamahana ny fidangan’ny vidim-piainana no andikana ny fampidinana ny vidi-tsolika araka ny fifanarahan’ny mpandraharaha sy ny filohan’ny repoblika. Ny fandraisana fepetra tsy hisian’ny fiakara-bidy tampoka no andrasana, hoy ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa.