Fifamoivoizana Canal de Pangalanes : niverina nisokatra

0

Niverina nisokatra ny fahafahana mivezivezy ao amin’ny lakan-dranon’i Pangalanes any amin’ny faritra Atsinanana rehefa nikatona nandritry ny 5 volana. Lakan-drano izay mampifandray ny Distrikan’I Toamasina I amin’ireo distrika 4 mianatsimo Atsinanan’ny Nosy.