Fifidianana : ireo tsara ho fantatra manodidina ny fifidianana

0

Efa ao anatin’ny fikarakarana sy fanomanana ny fifidianana ankehitriny ny eto amintsika. Telo volana latsa kely mialoha ny hanatanterahana izany dia indro atolotra anao ireo tsara ho fantatra manodidina io fifidianana Filohampirenena izay ho tontosaina amin’ny Alarobia faha-7 ny volana novambra ho avy izao io.