Fikajiana ny vidim-piainana : sokajin’entana 250 no handrefesana izany

0

Nampitomboina 250 eo ho eo ny sokajin’entana handrefesana ny vidim-piainana eto Madagasikara. Io raha fehezina ny fanovana goavana nandritra ny fampahafantarana ny fandrefesana vaovao ny toekarena sy ny harikarena faobe ataon’ny INSTAT.