Fikarakana fifidianana : teboka maro no ilana fanatsarana

0

Tokony hampitomboana 4-bolana farafahakeliny ny fe-potoana fiantsoana ny mpifidy. Izay no anisan’ny tolokevitra navoitran’ny CENI nandritra ny fanaovana tomban’ezaka sy tatitry ny fikarakana ny fifidianana filohampirenena farany teo. Teboka maro ihany koa ankoatra izay no liana fanatsarana.