Filohampirenena mpisolo toerana: tsy tokony hamatotra ny firenena

0

Ankoatra ny fanapahan-kevitra amehana tsy maintsy ho raisina ho an’ny tombontsoampirenena na ny décision d’urgence. Ny fanohizana ny politikam-panjakana no andraikitra goavana sahanin’ny filohampirenena mpisolo toerana izay handray fahefana tsy ho ela. Tsy tokony hisy kosa ny famatorana ny firenena amina fifanarahana samihafa. Tsy azon’ny filohampirenena mpisolo toerana atao ihany koa ny manala na manendry mpisampanjakana ambony. Andinin-dalana maro voarakitra ao amin’ny lalampanorenana ihany koa no tsy azony ampiharina.