Filohampirenena : mpitari-bato vilam-bava ?

0

Nanasa mpanao gazety sy ireo heveriny ho Herivelona eto amin’ny firenena ny Filohampirenena RAJAONARIMAMPIANINA Hery teny amin’ny Lapàn’Iavoloha. Fanasana ny faha-4 taona nanaovany fianianana ka nandraisany ny fahefana no sady ihany koa fotoana namelabelarany tamin’ireo nasaina ny Vinany « Fisandratan’i Madagasikara ».