Filohan’ny Repoblika : zava-dehibe ny fahaiza-maneho safidy

0

Fifidianana solombavambahoaka. Tonga nanatanteraka ny adidiny amin’ity fifidianana solombavambahoaka ity ihany koa ny filohan’ny repoblikan’i Madagasikara ny maraina teo teny Ambatobe. Nandritra izay ihany koa no nisy ny tafa fohy nataony tamin’ny mpanao gazety.