Fiompiana carpe : mamaritra ny 75%n’ny fiompiana an-tanimbary

0

Isan’ireo mamaritra ny vokatra jono betsaka indrindra avy amin’ny mpanjono madinika ny fiompiana carpe. Misedra olana anefa izany fiompiana izany manoloana ny halatra sy ny biby kely eny an-tanimbary.