Fisitrahana tany : zava-dehibe ny fananana lalàna miaro ny tantsaha amin’ny zony

0

Isany miteraka olana sy ahazoana fitarainana maro amin’ny lafiny fananan-tany ny fisian’ny fanararaotana ataona olona manam-bola ka milaza fa tompon’ny tany na tsy nanamainti-molaly ny tany aza. Isany ahitana tranga betsaka amin’izay ny ao amin’ny Distrikan’Ankazobe, araka ny nambaran’ny Ben’ny tanàna any an-toerana. Zava-dehibe hiarovana ny tantsaha sy ny olon-tsotra, hiadiana amin’izay ny fananana ny lalàna mikasika ny propriété foncière privée non titrée, miompana amin’ny fanomezana vahana ny fisitrahan’ny tompon’ny tany ny zony feno, sy hiarovana ny zon’ny tantsaha. Dingana natao hanatsarana ny sehatry ny fananan-tany ihany koa ny fizarana Titre faobe, tahaka ny notontosaina androany tany amin’iny distrika iny.