Fitantanam- bolam-panjakana : mivoatra hoy ny FMI

0

Nanao ny tatitra ny tombana nataony amin’ny famoahana ny andiany faha 5 amin’ny FEC ny FMI ny maraina teo. Mivoatra raha ny tatitra nataon’izy ireo ny fitantanambolam-panjakana. Mbola betsaka kosa anefa ny ezaka ahafahana mahazo ny fiakaran’ny harikarena faobe mihoatry ny efa misy amin’izao.