Fitaterana an-tariby : maherin’ny 950 tapitrisa Ariary ny GAP ho raisin’ny fanjakana an-tanana

0

Nanaitra tanatin’ny filankevitry ny minisitra omaly ny mikasika ny fanefan’ny fanjakana Malagasy ny tetibola maherin’ny 950 tapitrisa Ariary voafaritra anaty ny GAP famatsiana ny fanombohana ny tetikasa fitaterana an-tariby. Sora-bola hiantohan’ny fanjakana Malagasy ankoatry ny findramam-bola maherin’ny 116 Tapitrisa Euros natao tamin’ny tahirim-bola Frantsay ho an’ity tetikasa ity.