Fitiliana – “austime” : ilaina fiaraha-mientan’ny rehetra

0

Mavesatra amin’ny sarababem-bahoaka amin’ny ankapobeny ny saram-pitiliana raha toa ka autiste ny zaza iray na tsia. Fitiliana karazany 5 farafaha-keliny no atao ary maherin’ny 7 alina ariary avokoa ny sarany. Ilaina araka izany ny fiaraha-mientan’ny tomponandraikitra rehetra na miankina amin’ny fanjakana na tsia.