Fitiliana Covid-19: test TDR antigène no ankatoavin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka

0

Ny test TDR antigène   no ankatoavin’ny ministera fa tsy ny test TDR anticorps. Hatreto mbola ampy ny fanaovana test PCR, ary afaka manao izany avokoa eny amin’ny Village Voara  ireo olona manana haihay raha  ny fanazavany. Ny Test PCR ihany no napetraka hitiliana ny coromavirus eto Madagasicara raha ny fanzavan’ny tomponandraikitra iray teo anivon’ny ministeran’ny fahasalam-bahoaka.