Fitiliana teny amin’ny CCI Ivato : hentitra ny fiarovana ny fahasalaman’ny rehetra

0

Notontosaina tamin’ity androany ity ny fitiliana faobe tamin’ireo olona avy any ivelany natao mise en quarentaine. Nanatrika izany ny filohan’ny repoblika, nankahery ireo olona natao fitiliana.Toerana roa no nanatanterahana izany, ny teny amin’ny CCI Ivato sy teny amin’ny Jumbo score Ankorondrano.