Fitondrana Rajoelina Andry : hametraka Governora isam-paritra mahefa

0

Mari-pahatokisan’ny vahoaka Malagasy ny vina sy velirano natolotry ny filoha Rajoelina Andry azy ny dikan’ny voka-pifidianana filohampirenena fihodinana faharoa farany iny. Midika fanatenana izany fahatokisan’ny vahoaka izany hoy ny mpanara-baovao. Fanontaniana apetraky ny maro ny hoe : Fomba ahoana no hanatanterahan’izany fanantenan-dehibe apetraky ny vahoaka Malagasy amin’ny filohampirenena RAJOELINA Andry izany ?