Fivoriana arapotoana : hatsangana ny « Commission de levée de l’immunité parlementaire »

0

Tsy maintsy hatsangana mandritra ny fivoriana arapotoanan’ny solombavambahoaka amin’izao fotoana ny COMMISSION DE LEVIER DE L’IMMUNITE PARLEMANTAIRE, hisahana ny satan’ny solombavambahoaka manana raharaham-pitsarana. Solombavambahoaka 15 avy amin’ny ankolafin-kery samihafa no handrafitra izany.