Fivoriana tsy ara-potoana : nanomboka omaly

0

Ny roa ampahatelon’ireo Solombavambahoka no tonga nanatrika ny fotoana fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany teny Tsimbazaza omaly tolakandro. Nomarihin’ny Filohan’ny Antenimierampirenena fa zava-dehibe hiankinan’ny hoavin’ny firenena ny hodinihina mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana ity.