Fivoriana tsy ara-potoana : nifarana androany

0

Nifarana androany ny fivoriana tsy ara-potoana niantsoan’ny governemanta ireo fahefana mpanao lalàna teny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Lalàna maro samihafa no nanaovana fankatoavana nandritra izany. Miandry ny fanapahan-kevitry ny governemanta kosa ankilany ny mahakasika ny volavolan-dalàna laharana faha-001/2020 izay tsy nankatoavin’ny Loholona.