Fokontany Ankadindratombo : vehivavy iray tapa-denda nofirain’ny vadiny tamin’ny antsy

0

Trangam-piarahamonina kosa indray, vehivavy manodidina ny 20 taona no maty notsatoan’ny vadiny tamin’ny antsy tao amin’ny fokontany Ankadindratombo. Raha ny fanadihadiana natao, goraobaky ny antsy tanteraka ny faritry ny tendanyn nahitana dian’antsy ihany koa ny faritry ny tanany. Ialana tsiny mialoha ho an’izay mety ho tohina amin’ny rakin-tsary.