Fromage

0

Mandalo krizy ny ronono eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Mitaraina ireo mpivarotra sy mpanodina ny vokatra avy amin’ny ronono nohon’ny fiakaran’ny vidiny io tato anatin’ny volana maro. Ny tsy fahampian’ny tolotra ato amin’ny tsena anatiny no anton’io rah any fanazavana.