Governemanta vaovao : fanohizana ny asa

0

Governemanta hanohy ny asa. Governemanta hanatanteraka ny velirano sy ny vinan’ny Filoham-pirenena, izay no fahitan’ny mpanara-baovao ny fanendrena ireo mpikambana handrafitra ny governemanta. Minisitra iray no nisolo, Solombavambahoaka roa no naverina tamin’ny toerany.