Governemanta vaovao : taratry ny fampiraisana sy ny fandrosoana

0

Hahitana taratra ny maha iray tsy mivaky an’i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny endriky ny goverenemanta ankehitriny. Izay no fanehoankevitr’ireo mpisehatra sednra ny mpanao gazety. Azo antoka fa anatin’ny fotoana vitsy dia ho hita taratra ny fandrosoan’ny firenena manaraka izay fotoana nifanarahana tamin’ireo minisitra. Ny fampandrosoana no vokatra andrasan’ny vahoaka amin’izy ireo hoy ny parlemanta nanoavana fanadihadiana.