Hampindrana tany ny tantsaha ny minisitera

0

Ahitana vokatsoa ny fampiarahana ny fanamaintsoana sy ny fampiasana ny hazo amin’ny filana , amin’ny fanodinana ny ento-menaka. Isany nahitana izany ny tany amin’ny faritra Matsiatra ambony. Ny tsy fahampian’ny tany entina manantanteraka izany anefa no olana ho an’ireo mpamokatra. Hisy arak’izany ny fametrahana fiaraha-miasa amin’ireo mpandraharaha na tantsaha amin’ny fampindramana ny tanin’ny Ministera izay hametrahana ny tanjona fanamaintsoana no sady tsy misakana ny rohim-pihariana.