Hani-masaka amoron-dalana : mora vidy sy mahasintona olona maro.

0

Mbola mahasarika ny olona ny sakafo masaka eny amoron-dalana, indrindra amin’izao vanim-potoana avy orana, mampalaina ny hivoaka hiantsena sy hikarakara sakafo izao. Na tsy mandeha araka ny filazan’ireo mpivarotra aza ny sakafo lany avy koa izy ireny amin’ny ankapobeny.