Harena azo amin’ny tsy rariny : azo giazana amin’izay

0

Aorian’ny famoahan’ny Filohan’ny Repoblika ny lalàna ahafahana manageja ireo harena azo amin’ny tsy rariny dia azo atao tsara manomboka izao ny manageja ireo heverina ho harena azo amin’ny tsy rariny. Izany no natao dia ho fanamafisana ny ady amin’ny kolikoly sy ho fampiarana ny tany tan-dalàna eto Madagasikara araka ny fanazavana mpahay lalàna iray nanaovana fanadihadiana.