HCC : noeken’ny HCC ny fomba hifidianana sy fanendrena vaovao Loholona

0

Nakatoavin’ny HCC io takariva io fa mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana ny didy hitsivolana laharana 2019-006 nataon’ny Filohan’ny Repoblika Malagasy manova ny fomba fanendrena sy ny fomba fiasan’ny Antenimerandoholona.