Hetra : hanomboka ny fitsirihana eny amin’ny sehatra tsy miankina

0

Filazalazana ara-ketra eny anivon’ny sampandraharahan’ny hetra, raha ny tombana teo anivon’ny DGI na ny Direction dénéral des impots. Miteraka fahabangana lehibe amin’ny fampidiran-ketra eto Madagasikara io. Etsy ankilany, hanomboka ny fitsirihana ara-ketra, raha toa ka niato ohon’ny covid-19 izany teo aloha teo araka ny fanambarana nivoaka omaly.