Hetra madiodion’ny kaominina : tsy narotsaky ny tahirim-bolam-panjakana nanomboka ny taona 2022

0

Mitombo ny fijoroana vavolombelona ataon’ireo kaominina voakasiky ny figiazan’ny Minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny hetra tokony hiverina azy ireo. Isan’izany ihany koa ny kaominina Alasora izay ny volana jona 2022 no nisitraka farany ny anjara hetrany. Azo adika ho fametrahan’ny fitondram-panjakana foibe ny CENTRALISME BUDGETAIRE ny zava-misy mahakasika ny fitantanana ny volan’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ankehitriny, hoy ny mpisehatra ara-politika.