Hetra sy fadintseranana : tsy hijerena tavan’olona ny fampiharana lalàna

0

Nitondra fanazavana mahakasika ny raharaha Claudine RAZAIMAMONJY sy Mbola RAJAONAH ny teo anivon’ny DGI sy ny Douanes. Ireto farany izay nanamafy fa mahatratra 1250 Miliara Ariary ny volan’ny fanjakana amin’i Mbola RAJAONAH vokatry ny fampiasana hosoka teny anivon’ny fadintseranana, ary 59 Miliara Ariary, miampy sazy ny an’i Claudine RAZAIMAMONJY, hetra tsy voaloa.